Program "Za zvířátky na dědinu"

Nový program určený dětem navštěvujícím mateřské školy. Při procházce Valašskou dědinou se seznámí nejen se zvířaty, která Valaši dříve chovali, ale také s jejich užitkem pro místní chudé obyvatelstvo. Procházka bude zpestřena pohybovými či tvořivými aktivitami.


V levém panelu je seznam termínů k programu. Pokud je termín zašedlý, je obsazený (je vypsáno příjmení, škola). Ostatní termíny je možné rezervovat.