Program "Vánoce na dědině"

Tradiční a velice oblíbený program nejen pro školy, na kterém se při procházce Valašskou dědinou seznámíte s obvyklými zimními pracemi, přípravami Vánoc a vánočním zvykoslovím.


V levém panelu je seznam termínů k programu. Pokud je termín zašedlý, je obsazený (je vypsáno příjmení, škola). Ostatní termíny je možné rezervovat.