Program "Co vařily naše babičky"

Program věnovaný tradičním zemědělským plodinám a jejich využití v lidovém stravování. Seznámíme se jak s užitkovými plodinami, které se dříve na Valašsku pěstovaly a používaly k přípravě pokrmů, tak i se způsoby jejich zpracování a uchování. Naším hlavním cílem však bude příprava některých tradičních valašských jídel. Připravené pokrmy společně ochutnáme.


V levém panelu je seznam termínů k programu. Pokud je termín zašedlý, je obsazený (je vypsáno příjmení, škola). Ostatní termíny je možné rezervovat.